Γίνετε το επόμενο
βραβευμένο project μας!

Increase your appointments today, based on your business goals.

The tactic of lead generation aims to collect data information directly from the potential patients, who actively search a specific specialty, solutions about a particular disease & methods of therapies. The main goal is the potential client’s direct communication with the doctor arranging the first appointment, asking for an update etc.

Basically, via a 100% targeted promotional display to people who belong to the audience of your interest, we motivate them to fill out their information and communicate with your medical practice directly. Practically, this leads to a direct increase of your appointments regarding operations with high prioritization for you.

Did you know:

  • that 99% of e-shop visitors leave a website without completing any actions (purchases, fill-out information, subscriptions etc.)?
  • that the average user, in order to trust a company, needs in average 5 interactions with the specific brand before they end up purchasing? Such interactions include newsletters from brands, exposure of the client to all the types of the doctor’s/company’s promotional campaign, incl. contact via social media (direct chatting, responding to comments etc.).
  • that a personalized newsletter- customized to the needs of your clients- has x7 chances to trigger a purchase in comparison with a cold sale?

Process

  • Collection of your potential customers’ data, who belong in the audience at which you target and searches for specific surgeries/ therapies.
  • Creation of specific concepts and motives from scratch that will be communicated to the users aiming to trigger interest towards the advertised product/service.
  • Selection of the proper Digital Advertising Media Mix (AdWords Campaigns, Facebook Campaigns, Article publications in websites/ Advertorials eg.).
  • Monitoring of the full and ongoing advertising activity, as well as, constant optimization.

What we offer?

  • Landing Page Design & Development: Design and development of customized landing pages, based on the goals your company must meet success with- optimized to collect data from potential patients.
  • Pay Per Lead Campaigns: Design and management of Ad Campaigns within a range of online media (AdWords, Facebook, Email Marketing etc.), aiming to collect 100% targeted Leads that apply to the profile of your targeted audience.
  • Leads-based Agreement: We take under consideration your special needs and we form our bargain based on a specific number of leads you desire, firming up a specific cost per lead.

Πυρήνα της δουλειάς μας αποτελεί η επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων αποτελεσμάτων στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

Η τεχνική αρτιότητα, ο σχεδιασμός και εφαρμογή των αλλαγών στην ιστοσελίδα, η δημιουργία μοναδικού περιεχομένου, περνούν στις εξειδικευμένες ομάδες των τμημάτων web development & SEO experts.

Προηγμένα εργαλεία και ανάλυση των δεδομένων της συμπεριφοράς χρηστών κατά την πλοήγηση θα βοηθήσουν στην εκμετάλλευση του άρτιου-πλέον- τεχνικά ιστοτόπου, ώστε το περιεχόμενο- η κάθε σελίδα, το κάθε προϊόν, η κάθε εικόνα- να ανταποκρίνεται στο ιδανικό «customer journey».

Τέλος, θα δημιουργήσουμε την “ζήτηση”, την απαραίτητη εξωστρέφεια, για τον ιστότοπό σας, παράγοντα No.1 για την εμπιστοσύνη που θα καλλιεργήσετε ως προς τη μηχανή αναζήτησης ώστε να σας κατατάξει στην κορυφή των αποτελεσμάτων, προσφέροντας τη βέλτιστη «απάντηση» στους χρήστες για το κάθε σχετικό «ερώτημά» τους.

Κάθε πελάτης αποτελεί και μια νέα πρόκληση για εμάς…

Are you ready to take the leap?

LET’S MEET