Γίνετε το επόμενο
βραβευμένο project μας!

Increase your sales immediately with the most effective method.

No clients, no business, right?

Have you ever wondered, if you provide the proper motivation to your consumers in order to turn to your goods? Learn how to cultivate original interest in your products or services and create the proper foundation that will guarantee new & constant returning clients!

The tactic of lead generation is based on the cultivation of interest in the products and/ or services of a business, via specific motives provided to the consumers (e.g. offers, privileges of loyalty programs, free services/ products etc.). The primary goal is to provide feedback to the business with data like what category of users responds to the messages & the motives offered, how the users interact with the website and at what stage of the buying funnel they are.

Basically, Lead generation describes the collection of data related to your targeted audience, having the role of an exceptional marketing & sales tool, which will lead to an increase of your clientele, when you make the best use of it!

Did you know::

 • that 99% of e-shop visitors leave a website without completing any actions (purchases, fill-out information, subscriptions etc.)?
 • that the average user, in order to trust a company, needs in average 5 interactions with the specific brand before they end up purchasing? Such interactions include newsletters from brands, exposure of the client to all the types of the company’s/ doctor’s advertising, contact via social media (direct chatting, responding to comments etc.).
 • that a personalized newsletter- customized to the needs of your clients- has x7 chances to trigger a purchase compared to a cold sale?

Process

 • Data collection of the interests of your business potential customers’, who belong to the audience you wish to target.
 • We design specialized landing pages, aiming to guide the users to complete the objectives (purchases, fill-out information, subscriptions etc.) and collection of data.
 • Create particular concepts and motives from scratch, that will be communicated to the users, aiming to trigger interest towards the targeted product/service.
 • Selection of the proper media mix of online brand advertising (AdWords Campaigns, Facebook Campaigns, Article publications in websites/ Advertorials etc.).
 • Monitoring of the ongoing advertising activity and constant optimization, considering two basic goals: the gradual decrease of cost per lead and the constant increase of the volume of quality leads that are close to completing a desired action.

Who is this Marketing tactic for?;

 • Private Education Sector (Private schools, colleges, Consulting Companies etc.)
 • Tourism (Tourist agencies, booking systems etc.)
 • Tech Companies (Photovoltaics, A/C- Heating, Water Supply etc.)
 • Doctors & Medical Centers (Microbiology laboratories, all doctor specialties, private sector hospitals)
 • Insurance Companies
 • Beauty Centers & Services
 • E-shops
 • Automobile Industries
 • News Portals

What we offer?

 • Landing Page Design & Development: Design and development of customized landing pages, based on the goals your company wants to meet success with, as well as, optimized to collect data from consumers.
 • Pay Per Lead Campaigns: Design and management of Ad Campaigns within a range of online media (AdWords, Facebook, Email Marketing etc.), aiming to collect 100% targeted Leads that apply to the profile of your targeted audience.
 • Leads-based Agreement: We take under consideration your special needs and we form our bargain based on a specific number of leads you desire, firming up a specific cost per lead.

Πυρήνα της δουλειάς μας αποτελεί η επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων αποτελεσμάτων στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

Η τεχνική αρτιότητα, ο σχεδιασμός και εφαρμογή των αλλαγών στην ιστοσελίδα, η δημιουργία μοναδικού περιεχομένου, περνούν στις εξειδικευμένες ομάδες των τμημάτων web development & SEO experts.

Προηγμένα εργαλεία και ανάλυση των δεδομένων της συμπεριφοράς χρηστών κατά την πλοήγηση θα βοηθήσουν στην εκμετάλλευση του άρτιου-πλέον- τεχνικά ιστοτόπου, ώστε το περιεχόμενο- η κάθε σελίδα, το κάθε προϊόν, η κάθε εικόνα- να ανταποκρίνεται στο ιδανικό «customer journey».

Τέλος, θα δημιουργήσουμε την “ζήτηση”, την απαραίτητη εξωστρέφεια, για τον ιστότοπό σας, παράγοντα No.1 για την εμπιστοσύνη που θα καλλιεργήσετε ως προς τη μηχανή αναζήτησης ώστε να σας κατατάξει στην κορυφή των αποτελεσμάτων, προσφέροντας τη βέλτιστη «απάντηση» στους χρήστες για το κάθε σχετικό «ερώτημά» τους.

Κάθε πελάτης αποτελεί και μια νέα πρόκληση για εμάς…

Are you ready to take the leap?

LET’S MEET